Voľby OSO 2022 - Kiarov

Miestna-Mestská1) volebná komisia v Kiarove

                                             UVEREJNENIE   VÝSLEDKOV

     Volieb poslancov obecného-mestského-miestneho1) zastupiteľstva a volieb starostu obce-primátora mesta-starostu mestskej časti 1)

Miestna-Mestská1)  volebná komisia v Kiarove, podľa § 190 zákona č.180/2014 Z.z.o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  u v e r e j ň u j e  výsledky volieb poslancov obecného-mestského-miestneho zastupiteľstva a volieb starostu obce-primátora mesta-starostu mestskej časti 1), ktoré sa konali 29.októbra 2022.

  1. Do obecného-Mestského-Miestneho1) zastupiteľstva v Kiarove boli zvolení: Meno,priezvisko,politická strana

Víťazoslav Juhász     SZÖVETSÉG-Magyarok.Nemzetiségek.Régiók.│ALIANCIA-

Maďari.Národnosti.Regióny

Erik Kozma  SZÖVETSÉG-Magyarok.Nemzetiségek.Régiók.│ALIANCIA-

Maďari.Národnosti.Regióny

Ladislav Hlinica, Ing.,  SZÖVETSÉG-Magyarok.Nemzetiségek.Régiók.│ALIANCIA-

Maďari.Národnosti.Regióny

Gabriel Kajtor,  SZÖVETSÉG-Magyarok.Nemzetiségek.Régiók.│ALIANCIA-

Maďari.Národnosti.Regióny

Marian Bavko, nezávislý kandidát

  1. Za starostu obce-primátora mesta-starostu mestskej časti Kiarov bol zvolený:

     Meno,priezvisko,politická strana

 Pavol Suchánsky,  SZÖVETSÉG-Magyarok.Nemzetiségek.Régiók.│ALIANCIA-

Maďari.Národnosti.Regióny

V Kiarove

Dátum: 30.10.2022

                                                                                          Iveta Gyürkyová, v.r.

                                                                         Predseda volebnej komisie