Komisie pri OZ

  Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov :   

                                                Predseda  - Ing Hlinica Ladislav 

                                                         Člen - Juhász Víťazoslav

                                                         Člen - Kozma Erik