Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva