Program rozvoja obce

  • 28.07.2023 | 1.16 Mb
    Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kiarov na roky 2021-2027