Kontakty

Toto webové sídlo www.kiarov.sk spravuje Obec Kiarov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kiarov

Adresa:
Obecný úrad Kiarov
Kiarov 25
991 06 Želovce

IČO:  00319376

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš 
Región: Novohrad 
Počet obyvateľov: 312 
Rozloha: 900 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1271 

Všeobecné informácie: kiarov@slovanet.sk
Podateľňa: kiarov@slovanet.sk
Starosta: kiarov@slovanet.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: kiarov@slovanet.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 47 / 488 11 80

E-mail: kiarov@slovanet.sk

Kompetencie:
Obec Kiarov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Kiarov je zriadený na Miestnom úrade voVeľkom Krtíši

Obec je členom Mikroregiónu Stredného Poiplia.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.digital

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk