Naša obec

Obec Kiarov bola založená na prekrásnom, malebnom území Novohradskej župy. Podľa etymológov miestny názov Kér /Kiarov/ vznikol z kmeňového mena a značí meno tunajších kmeňov. Meno obce sa podľa niektorých publikácií a obecnej kroniky prvýkrát objavilo r. 1271 v podobe Keer.

Dnes tu nachádzame dedinky Ipoly-Kiskér /Ipeľský Malý Kiar/ a Ipoly-Nagykér /Ipeľský Veľký Kiar/. Vieme, že Malý Kiarov bol založený v stredoveku na hone Murik. Od 18. storočia sa Kiarov, niekdajší Veľký Kiarov stal zemianskou obcou.