Aktuality

Úradná tabuľa

Obecný úrad

Obec Kiarov bola založená na prekrásnom, malebnom území Novohradskej župy. Podľa etymológov miestny názov Kér /Kiarov/ vznikol z kmeňového mena a značí meno tunajších kmeňov. Meno obce sa podľa niektorých publikácií a obecnej kroniky prvýkrát objavilo r. 1271 v podobe Keer.