História

Dlhí čas najväčšími statkármi boli Oroszlányiovci. Na začiatku 20. storočia bola postavená i dnes stojaca budova školy, v ktorej je dnes modlitebňa. V 1. svetovej vojne padlo 20mužov z obce.R. 1970 počet obyvateľov vzrástol na 536 a väčšina z nich sa hlásila k maďarskej národnosti. Žiaľ r. 1978 bola zrušená škola s maďarským vyučovaním. Posledným učiteľom tu bol vynikajúci pedadóg István Pásztor. Ľudový kroj Kiarova patrí do najzápadnejšej podskupiny palóckeho kroja popri Ipli. Je príbuzenský hlavne so Želovským krojom.

V Malom Kiarove je jedna malá kaplnka posvätená Sedembolestnej Panne Marii, je spomínaná ako baroková stavba z 18. storočia. K pozoruhodnostiam obce patria kríže postavené na roznych miestach usadlosti. Významnou stavbou v Malom Kiarove je kúria László Oroszlányiho z 19. storočia.V celej krajine známe Kiarovské močarisko je vyhlásené za chránené.