Dnes je piatok, 6.decembra 2019 - 19:16:52

Meniny má Mikuláš

Obec Kiarov

Obec Kiarov bola založená na prekrásnom, malebnom území Novohradskej župy. Podľa etymológov miestny názov Kér /Kiarov/ vznikol z kmeňového mena a značí meno tunajších kmeňov. Meno obce sa podľa niektorých publikácií a obecnej kroniky prvýkrát objavilo r. 1271 v podobe Keer.

Dnes tu nachádzame dedinky Ipoly-Kiskér /Ipeľský Malý Kiar/ a Ipoly-Nagykér /Ipeľský Veľký Kiar/. Vieme, že Malý Kiarov bol založený v stredoveku na hone Murik. Od 18. storočia sa Kiarov, niekdajší Veľký Kiarov stal zemianskou obcou.

História

Dlhí čas najväčšími statkármi boli Oroszlányiovci. Na začiatku 20. storočia bola postavená i dnes stojaca budova školy, v ktorej je dnes modlitebňa. V 1. svetovej vojne padlo 20mužov z obce.R. 1970 počet obyvateľov vzrástol na 536 a väčšina z nich sa hlásila k maďarskej národnosti. Žiaľ r. 1978 bola zrušená škola s maďarským vyučovaním. Posledným učiteľom tu bol vynikajúci pedadóg István Pásztor. Ľudový kroj Kiarova patrí do najzápadnejšej podskupiny palóckeho kroja popri Ipli. Je príbuzenský hlavne so Želovským krojom.

V Malom Kiarove je jedna malá kaplnka posvätená Sedembolestnej Panne Marii, je spomínaná ako baroková stavba z 18. storočia. K pozoruhodnostiam obce patria kríže postavené na roznych miestach usadlosti. Významnou stavbou v Malom Kiarove je kúria László Oroszlányiho z 19. storočia.V celej krajine známe Kiarovské močarisko je vyhlásené za chránené.